Tietoa yhdistyksestä

 

MLL:n Sippolan yhdistyksellä on pitkä historia:

"Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton Sippolan (maaseutupuolen) osasto perustettiin huhtikuun 27p:nä 1924. Perustava kokous pidettiin Sippolan kirkonkylän kansakoululla sosiaaliministeriön edustajan E. Mandelinin "toimeksiannosta" ja kasvatuslaitoksen johtajan A.S. Roosin kokoonkutsumana. Joukko lämminsydämisiä henkilöitä, papistoa, opettajia, kunnan toimenhaltijoita, kunnallisten huoltolaitosten viranhoitajia sekä asiaan innostunutta maatalousväkeä oli saapunut tilaisuuteen. ... Perustamisen jälkeisten lähivuosien toiminta keskittyi lahjoituksina ja jäsenmaksuina saatujen sekä liitolta tulleiden avustusten jakeluun pitäjän eri kylä- ja kulmakunnille, niihin kohteisiin, missä aineellinen hätä ja elämälle välttämättömien ruoka ja vaatetarvikkeiden puute vaikeimmin esiintyivät. Jatkuvan, joskin usein verrattain vaatimattoman avustuksen tukemana monet tulevaisuudenuskonsa menettäneet perheen huoltajat saivat uutta toivoa ja rohkeutta, se kohotti katseen näkemään harmaiden aikojen yli sekä kannusti entistä voimaperäisempään aherrukseen oman kodin ja siellä varttuvan tulevan sukupolven hyväksi."

MLL:n Sippolan yhdistyksellä on ollut suuri vaikutus myös paikalliseen elämään ja kylänraitin ilmeeseen:

"Rauhanaikaisen elämän puitteissa suoritetun lastenhuoltotyön katkaisi osittain vuoden 1939 lopulla alkanut talvisota. Miesten - ja suureksi osaksi naistenkin - toimiessa rintamalinjalla tai erilaisissa huoltoportaissa yritettiin kotialueella naapuriavun turvin helpottaa vaikeaan asemaan joutuneiden perheiden ja orpolasten hätää. Kesällä 1941 alkaneen uuden sodan pitkittyessä huoltotilanne muuttui entistä vaikeammaksi, mutta Ruotsissa Skånen maakunnassa 1924 alkuunpantu kummikuntaliike lievitti suuresti puutteenuhkaa lähettämällä Mannerheim-liiton välityksellä osastojen jaettavaksi vaatteita, jalkineita ja huomattavia rahasummia. Vuoden 1943 alusta lähtien Sippolan osasto sai vastaanottaa jatkuvasti sänkyvaatteita, pukimia sekä jalkineita sisältäviä avustuslähetyksiä. ... Vuoden 1946 aikana ruotsalainen avustustoiminta laajeni huomattavasti, sillä kummikuntien vaate- ja rahakeräykset osoittautuivat varsin tuottoisiksi. ... Rahavarojen kasvaessa muutamiin miljooniin alkoi johtokunta suunnitella terveystalon rakentamista yhdessä Sippolan kunnan kanssa. Erityinen talorahasto muodostettiin ja päätettiin säilyttää se koskemattomana, kunnes rakennushanke kunnan hallintoelinten kanssa joutuisi toteuttamisvaiheeseen. Vaikeudet muodostuivat monestakin syystä niin suuriksi, että suunnitelmasta oli toistaiseksi luovuttava. ... Lasten ja nuorten terveydenhoidon edistämiseksi päätettiin 1950 rakentaa uimalaitos Sippolan kirkonkylässä sijaitsevan Orijärven rantaan. Kymi Oy:n omistama rantatontti saatiin sopivasti vuokratuksi, ja rakennustyöt pantiin alkuun keväällä 1950. ...nykyinen tyylikäs ja ajanmukainen terveystalo valmistui lopullisesti 1956."

Lainaukset V.Kuparisen 16.4.1960 päivätystä tekstistä.

Myöhemminkin toiminta on ollut vilkasta 60-luvulta eteenkinpäin. On järjestetty uimakoulua, päiväkerhoa, partiotoimintaa, liikunta- ja kuvataidetapahtumia, sekä lahjoitettu mm. suksia ja esimerkiksi kiipeilyteline nykyään entisen neuvolan pihalle.

Tänä päivänä MLL:n Sippolan yhdistys on jälleen vireä paikallisosasto, joka pyrkii järjestämään paikallisesti toimintaa ja elämyksiä lapsille, nuorille sekä perheille.